Hoạt động

 • Hoàn Thành Bài Giảng 3 tuần trước đây

  Học viên Pham thi Thien đã hoàn thành bài học Bài 3: Tìm kiếm trong Windows 10 trong khoá học Thành Thạo Tin Học Văn Phòng Trong 7 Ngày

 • Hoàn Thành Bài Giảng 3 tuần trước đây

  Học viên Pham thi Thien đã hoàn thành bài học Bài 2: Làm quen với giao diện Menu Start trên windows 10 trong khoá học Thành Thạo Tin Học Văn Phòng Trong 7 Ngày

 • Hoàn Thành Bài Giảng 3 tuần trước đây

  Học viên Pham thi Thien đã hoàn thành bài học Bài 1: Giới thiệu khóa học trong khoá học Thành Thạo Tin Học Văn Phòng Trong 7 Ngày

 • Học viên đã bắt đầu họcThành Thạo Tin Học Văn Phòng Trong 7 Ngày 3 tuần trước đây

  Học viên Pham thi Thien đã bắt đầu khoá học Thành Thạo Tin Học Văn Phòng Trong 7 Ngày

 • Xem Thêm
LEARNS mang đến cho học viên tri thức công nghệ cập nhật mới nhất, và áp dụng ngay được vào công việc thực tiễn.

LEARNS định vị trở thành sàn đào tạo công nghệ online hàng đầu thông qua chất lượng giảng dạy vượt trội từ những giảng viên chuyên gia đầu ngành.

LEARNS - Sản phẩm của VINSYS Vietnam

Liên Hệ

 • 0984 230 781 - 0989 522 189
 • VINSYS JSC, 7th Floor - Sannam Building, 78 Duy Tan Street, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
 • 8:00 - 22:00 hàng ngày
 • contact@learns.vn
 • Hotline 0989 746 790
 • Website: learns.vn
2020 © Learns.vn.

Login

 • Họ tên (bắt buộc)

  Họ tên

 • Địa chỉ

  Địa chỉ

 • Tóm tắt thông tin

  Tóm tắt thông tin

 • Facebook

  Facebook profile link

 • Twitter

  Twitter profile link

 • Chuyên môn

  Kỹ năng chuyên môn

 • Register