Back to Course

2.1.Neighbor Discovery: CDP, LLDP

Cisco Discovery Protocol (CDP)

CDP is a Cisco proprietary Layer 2 protocol that is used for collecting directly connected neighbor device information like hardware, software, device name details and many more…

CDP operation

 • Destination address: (multicast) 01-00-0c-cc-cc-cc
 • Update timer: (default) 60 sec
 • Hold-down timer: (default) 180 sec

Known Issues on CDP

 • CDP Can Consume All Router Memory: When a large amount of CDP neighbor announcements are sent, it is possible to consume all memory of an available device. This causes a crash or other abnormal behavior.
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) is a vendor independent Data Link layer protocol used by network devices for advertising their identity, configuration information, capabilities to neighbors on a LAN segment.

LLDP Operation

 • Destination address: (multicast) 01:80:c2:00:00:0e
 • Update timer: (default) 30 sec
 • Hold-down timer: (default) 120 sec

 

 

More Understanding
References
SEE ALL Add a note
YOU
Thêm bình luận
 
LEARNS mang đến cho học viên tri thức công nghệ cập nhật mới nhất, và áp dụng ngay được vào công việc thực tiễn.

LEARNS định vị trở thành sàn đào tạo công nghệ online hàng đầu thông qua chất lượng giảng dạy vượt trội từ những giảng viên chuyên gia đầu ngành.

LEARNS - Sản phẩm của VINSYS Vietnam

Liên Hệ

 • 0984 230 781 - 0989 522 189
 • VINSYS JSC, 7th Floor - Sannam Building, 78 Duy Tan Street, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
 • 8:00 - 22:00 hàng ngày
 • contact@learns.vn
 • Hotline 0989 746 790
 • Website: learns.vn
top
2020 © Learns.vn.

Login

 • Họ tên (bắt buộc)

  Họ tên

 • Địa chỉ

  Địa chỉ

 • Tóm tắt thông tin

  Tóm tắt thông tin

 • Facebook

  Facebook profile link

 • Twitter

  Twitter profile link

 • Chuyên môn

  Kỹ năng chuyên môn

 • Register
Create an Account Back to login/register