Bảo Mật

CRYPTOGRAPHIC SYSTEMS (hệ thống mật mã) – Part 2

PART 2 – INTEGRITY AND AUTHENTICITY Phần 2 gồm có: Cryptographic Hashes (mật mã hàm băm) Integrity with MD5 and …

CRYPTOGRAPHIC SYSTEMS (hệ thống mật mã) – Part 1

Trong phạm vi cục bộ, để bảo đảm an toàn cho hạ tầng mạng và thiết bị đầu cuối, chúng …

[ASA Firewall] Object Groups

1. Mô tả – Một object có thể được định nghĩa với 1 cặp giá trị gồm IP address và …

[ASA Firewall] ACL căn bản

1. Topology 2. So sánh giữa IOS ACL và ASA ACL 2.1.1. Chỉ packet đầu tiên trong flow (tạm dịch: dòng dữ liệu) là đối tượng …

[ASA Firewall] Cấu hình sử dụng ASDM

1.Topology 2. Download image file vào flash: Trên thiết bị thật, file asdm-x.bin đã có sẵn. Khi dùng GNS3, bạn …

[ASA Firewall] Tập lệnh cơ bản

1.Cấu hình mặc định: ASA dòng 5510 và cao hơn đã được cấu hình trước management interface, DHCP và ASDM …

[ASA Firewall] Điều hướng traffic

Khi cấu hình ASA, các port phải được gán với 1 mức bảo mật (security level) từ 0 – 100, …

[ASA Firewall] Cấu hình Interface

Các bạn dựng bài lab (trên GNS3, UnelLab, EVE-NG …) theo topology sau: Note: đám mây C1 kết nối vào …

LEARNS mang đến cho học viên tri thức công nghệ cập nhật mới nhất, và áp dụng ngay được vào công việc thực tiễn.

LEARNS định vị trở thành sàn đào tạo công nghệ online hàng đầu thông qua chất lượng giảng dạy vượt trội từ những giảng viên chuyên gia đầu ngành.

LEARNS - Sản phẩm của VINSYS Vietnam

Liên Hệ

 • 0984 230 781 - 0989 522 189
 • VINSYS JSC, 7th Floor - Sannam Building, 78 Duy Tan Street, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
 • 8:00 - 22:00 hàng ngày
 • contact@learns.vn
 • Hotline 0989 746 790
 • Website: learns.vn
2020 © Learns.vn.

Login

 • Họ tên (bắt buộc)

  Họ tên

 • Địa chỉ

  Địa chỉ

 • Tóm tắt thông tin

  Tóm tắt thông tin

 • Facebook

  Facebook profile link

 • Twitter

  Twitter profile link

 • Chuyên môn

  Kỹ năng chuyên môn

 • Register